Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/patinoarbraila/public_html/database.php on line 12
 Patinoarul Braila

Patinoar Braila - Adresa

Patinoar Braila - Program

Patinoar Braila - Posteaza pozele tale

Termeni si conditii de utilizare


1. Acceptul dumneavoastra

Utilizând si/sau vizitand acest website ACCEPTAŢI AUTOMAT TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI.

2. Website-ul PARINOARUL BRAILA
Termenii ÅŸi condiÅ£iile sunt aplicabile în cazul tuturor utilizatorilor site-ului, inclusiv utilizatorii care contribuie cu materiale foto/video, informaÅ£ii sau alte materiale ÅŸi servicii pe site. Acest site poate conÅ£ine linkuri spre alte  site-uri, care nu sunt proprietatea sau nu sunt sub controlul Patinoarului Braila. Patinoarul Braila nu are control ÅŸi nu-ÅŸi asumă responsabilitatea pentru conÅ£inutul, politica sau practicile oricărui alt site. Prin utilizarea acestui site dumneavoastră  absolviÅ£i în mod explicit Patinoarul Braila de orice responsabilitate ce ar rezulta din utilizarea dvs a unui alt site. Prin urmare, vă recomandăm să citiÅ£i termenii ÅŸi condiÅ£iile pentru fiecare dintre site-urile pe care le vizitaÅ£i, atunci când părăsiÅ£i site-ul nostru.

3. Accesul la website
A. Patinoarul Braila va garantează permisiunea de a utiliza acest site prin respectarea următorilor Termeni de folosire: (i) site-ul se va utiliza doar în interes personal şi non-comercial; (ii) nu veţi copia sau distribui nici o parte din acest site în nici un fel de mediu, fără a obţine în prealabil o autorizaţie scrisă de la administratorul site-ului; (iii) nu veţi altera sau modifica nici o parte din acest site în afară de ceea ce este necesar, la modul rezonabil, pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul în care a fost creat; (iv) veţi respecta termenii şi condiţiile acestui site.

B. Sunteţi de acord să nu folosiţi nici un sistem automat, care accesează site-ul într-o manieră care trimite mai multe mesaje de cereri site-ului Patinoarul Braila intr-o perioadă de timp, rezonabilă pentru ca o persoană să poată să utilizeze această convenţie.

4. Drepturile de proprietate intelectuala
ConÅ£inutul acestui site vă este oferit dumneavoastră doar cu scop informaÅ£ional ÅŸi pentru uz personal, si nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, vândut, licenÅ£iat cu alte scopuri ÅŸi fără a avea în prealabil un consimţământ scris al titularilor drepturilor de  proprietate.
PATINOARUL BRAILA îşi rezervă toate drepturile pentru acest site şi pentru conţinutul acestuia. Sunteţi de acord a nu vă angaja în utilizarea, copierea sau distribuirea materialelor postate unei terţe părţi, în interes comercial.
Dacă downloadaţi sau printaţi o copie a conţinutului pentru uz personal, trebuie să deţineţi toate drepturile de autor sau avizul proprietarilor conţinutului. Sunteţi de asemenea de acord să nu afectaţi şi interferaţi în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricţionează utilizarea, copierea unui conţinut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a siteului sau a conţinutului acestuia.

5. Postarea informatiilor de către utilizatori
A. Site-ul Patinoarul Braila permite sau va permite în viitor postarea de poze/clipuri video sau alte materiale de către dvs sau de către alţi utilizatori; Este de înţeles faptul că, indiferent dacă materialele postate sunt sau nu publicate, Patinoarul Braila nu garantează confidenţialitatea materialelor.

B. VeÅ£i fi singurul răspunzător de materialele pe care le postaÅ£i ÅŸi de consecinÅ£a postării sau publicării lor. Atunci când postaÅ£i materiale, afirmaÅ£i, susÅ£ineÅ£i ÅŸi garantaÅ£i că: (i) deÅ£ineÅ£i sau aÅ£i obÅ£inut licenÅ£a, drepturile, consimţământul sau permisiunea de a include, utiliza si distribui materialul pe site si pe orice canale media; în acelaÅŸi timp autorizaÅ£i Patinoarul Braila în utilizarea tuturor si oricaror patente, mărci înregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate, toate acestea incorporate in sau aflate in legatura cu materialele postate,  în scopul includerii, utilizarii sub orice forma, prelucrarii si distribuirii materialelor pe site si pe orice canale media, conform celor prevazute in acesti Termeni si conditii de utilizare. (ii) deÅ£ineÅ£i consimţământul scris ÅŸi/sau permisiunea din partea fiecărei persoane identificabilă în materialele postate pe site de a apărea pe site si pe orice canale media, în condiÅ£iile ÅŸi limitele prevazute in acesti Termeni si conditii de utilizare . Mai exact, deÅ£ineÅ£i toate drepturile de autor pentru materialul postat.  Postând materialul pe site, acordati catre Patinoarul Braila o licenţă (in sensul cesionarii drepturilor patrimoniale de autor, potrivit legislatiei aplicabile) neexclusivă, cu titlu gratuit, irevocabila, nelimitata in timp si teritorial   prin care transmiteti catre Patinoarul Braila toate drepturile de autor asupra materialului postat, inclusiv  utilizarea, reproducerea, transformarea, distribuirea, inchirierea, imprumutul, comunicarea publica, radiodifuzarea, retransmiterea prin cablu, promovarea sau redistribuirea unor părÅ£i din material în orice format media ÅŸi prin orice canale media, precum si realizarea de opere derivate. De asemenea, postand materialul pe acest site, acordati Patinoarului Braila dreptul de a transfera in orice mod catre un radiodifuzor licenta acordata Patinoarului Braila prin acesti Termeni si Conditii de utilizare.

C. In legătură cu materialele postate, sunteţi de asemenea de acord:
(1) să nu postaţi materiale care sunt protejate de drepturile de autor, sau alte drepturi de proprietate ale unei terţe persoane, incluzănd drepturile la intimitate şi publicitate, decât dacă sunteţi proprietarul acestor materiale sau aveţi consimtamantul proprietarului sau autorului de drept de a posta materialul şi de a acorda licenţa catre Patinoarul Braila in conditiile prevazute la punctual 5B. de mai sus;
(2) să nu publicaţi elemente care ar putea dăuna site-ului Patinoarul Braila sau unei terţe persoane;
(3) să nu postaţi materiale obscene, defăimătoare, ameninţătoare, pornografice, de hărţuire, care să instige la ură, materiale ofensive la adresa rasei sau etniei, materiale care să violeze vreo lege sau să fie nepotrivită în vreun fel;
(4) ca Patinoarul Braila să marcheze ca "neadecvat persoanelor sub 18 ani" fişierele considerate neadecvate pentru a fi vizualizate de către minori şi să le înlăture de pe site după maximum 7 zile de la postare
(5) să nu postaţi materiale publicitare sau solicitări de colaborări comerciale;
(6) impersonalizare;
(7) Patinoarul Braila nu garanteaza gazduirea pe perioada nelimitata a materialelor postate de dumneavoastra.

D. ÃŽn particular, dacă sunteÅ£i proprietarul unui drept de autor ÅŸi consideraÅ£i că vreun utilizator v-a încălcat dreptul de proprietate, puteÅ£i trimite  o notificare administratorului, alături de următoarele elemente:
(1) O semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate spre deţinerea dreptului de autor care este încălcat;
(2) Identificarea elementului cu drept de autor ce se pretinde a fi încălcat sau o listă cu elementele ce se consideră a fi încălcate
(3) Identificarea materialului care se consideră a fi încălcat sau a fi subiectul activităţii de încălcare şi care se doreşte a fi înlăturat sau blocat accesul utilizatorului pe site
(4) InformaÅ£ie rezonabil suficientă din punct de vedere cantitativ, pentru a permite o contactare  ulterioară din partea siteului – adresă, număr de telefon sau email
(5) Dovada  conform căreia sunteÅ£i îndreptăţit să acÅ£ionaÅ£i în calitate de proprietar al materialului.

E. Sunteţi conştient că în timpul utilizării site-ului vă expuneţi la materiale postate dintr-o varietate de surse şi că Patinoarul Braila nu este răspunzător de acurateţea, utilitatea, siguranţa materialelor sau gradului în care acestea respectă drepturile de proprietate.
De asemenea conÅŸtientizaÅ£i faptul că vă expuneÅ£i la materiale care pot fi  ofensive, indecente, respingătoare ÅŸi sunteÅ£i de acord să renunÅ£aÅ£i, la orice drepturi legale sau despagubiri pe care le  le-aÅ£i putea pretinde de la Patinoarul Braila, ÅŸi sunteÅ£i de acord să îi învestiÅ£i ÅŸi să mentineti Patinoarul Braila, pe proprietarii/operatorii, afiliaÅ£ii ÅŸi/sau licenÅ£atorii acestuia cu imunitate completă în măsura permisă de lege privind toate aspectele legate de utilizarea siteului.

F. Patinoarul Braila vă permite accesul la materiale doar pentru a fi folosite în scop personal şi non-comercial.

6. Declaraţie de garantie
Sunteţi de acord ca prin utilizarea siteului Patinoarul Braila să vă asumaţi orice risc.
In măsura permisă de lege, Patinoarul Braila,  directorii, angajaÅ£ii ÅŸi agenÅ£ii săi  declară toate garanÅ£iile, exprese sau implicite, în legătură cu websiteul ÅŸi folosinÅ£a dvs a acestuia. Patinoarul Braila nu oferă nici o garanÅ£ie sau reprezentare vizavi de acurateÅ£ea sau de cat de complet este conÅ£inutul acestui site ÅŸi nu-ÅŸi asumă nici o responsabilitate pentru orice (i) erori, greÅŸeli, sau lipsă de acurateÅ£e a conÅ£inutului, (ii) vătămare corporală sau a proprietăţii, de orice natură, rezultand prin accesul dvs la siteul ÅŸi serviciile noastre, (iii) orice acces neautorizat sau folosinÅ£a serverelor noastre securizate ÅŸi/sau orice ÅŸi toate date personale ÅŸi/sau informaÅ£ii financiare stocate în acesta, (iv) orice întrerupere sau stopare a transmisiilor dinspre sau către siteul nostru, (v) orice erori, viruÅŸi, cai troieni, sau de genul cărora pot fi transmise către sau prin siteul nostru de către o parte terţă ÅŸi/sau orice erori sau omisiuni în orice conÅ£inut sau pentru orice pierdere sau stricăciune de orice fel apărută ca rezultat al folosinÅ£ei oricărui conÅ£inut postat, transmis prin email, sau oricum altfel făcut disponibil prin siteul Patinoarul Braila. Patinoarul Braila nu garantează ÅŸi nu-ÅŸi asumă responsabilitatea pentru orice produs sau serviciu publicat sau oferit de către o parte terţă prin site-ul Patinoarul Braila sau orice site cu hiperlink sau apărut în orice banner sau alt fel de publicitate, ÅŸi Patinoarul Braila nu va fi parte la sau în orice alt fel responsabil pentru monitorizarea oricăror tranzacÅ£ii dintre dvs ÅŸi o parte terţă oferitoare de produse sau servicii. In ceea ce priveÅŸte cumpărarea oricărui produs sau serviciu prin orice modalitate ar trebui să vă folositi buna dvs judecată ÅŸi să o exercitaÅ£i  cu atenÅ£ie atunci cand este cazul.

7. Limitarea raspunderii
In nici un caz Patinoarul Braila, directorii, angajaţii sau agenţii săi nu vor fi pasibili faţă de dvs pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, speciale punitive sau de consecinţă ce rezultă din orice (i) erori, greşeli, sau lipsă de acurateşe a conţinutului, (ii) vătămare corporală sau a proprietăţii, de orice natură, rezultand prin accesul dvs la siteul şi serviciile noastre, (iii) orice acces neautorizat sau folosinţa serverelor noastre securizate şi/sau orice şi toate date personale şi/sau informaţii financiare stocate în acesta, (iv) orice întrerupere sau stopare a transmisiilor dinspre sau către siteul nostru, (v) orice erori, viruşi, cai troieni, sau de genul cărora pot fi transmise către sau prin siteul nostru de către o parte terţă şi/sau orice erori sau omisiuni în orice conţinut sau pentru orice pierdere sau stricăciune de orice fel apărută ca rezultat al folosinţei oricărui conţinut postat, transmis prin email, sau oricum altfel făcut disponibil prin siteul Patinoarul Braila, sau fie că se bazează pe garaţie, contract, sau orice alte modalitati legale, sau in cazul in care compania este sau nu conştientă de posibilitatea unor asemenea daune. această limitare a raspunderii se va aplica in măsură permisă de lege în jurusdicţia aplicabilă. Aţi luat la cunoştinţă cu specificitate că Patinoarul Braila nu va fi pasibil pentru postările utilizatorilor sau de comportamentul defăimător, ofensator sau ilegal al oricărei terţe părţi şi că riscul de daune din partea acestora ăl suportaţi doar dvs.
Site-ul este controlat şi oferit de către Patinoarul Braiula cu facilităţile sale din Romania. Patinoarul Braila nu afirma că site-ul este potrivit sau disponibil pentru folosinţă în alte locaţii. Cei ce accesează sau folosesc site-ul Patinoarul Braila din alte jurisdicţii, sunt responsabili faţă de legea locală.
In cazul incalcarii garantiilor mentinate la punctele 5 si 6 de mai sus, veti despagubi integral Patinoarul Braila pentru oricare si toate actiunile, pretentiile, cererile, costurile directe, taxele, procedurile si cheltuielile, in final stabilite printr-un ordin/decizie a instantei in sarcina Patinoarului Braila, care rezulta din sau in legatura cu sau suportate datorita incalcarii sau presupusei incalcari a acestor drepturi prin utilizarea de catre Patinoarul Braila a oricaror informatii sau materiale postate potrivit acestor Termeni si conditii de utilizare.

8. Excepţii de la penalităţi
SunteÅ£i de acord să apăraÅ£i, să exceptaÅ£i de la penalităţi ÅŸi să Å£ineÅ£i Patinoarul Braila, firma mamă, ofiÅ£erii, directorii, angajaÅ£ii ÅŸi agenÅ£ii nevinovaÅ£i de ÅŸi împotriva oricăror ÅŸi tuturor  daunelor obligaÅ£iilor, pierderilor, pasibilităţilor, costurilor sau datoriilor cererilor (incluzand dar nelimitandu-se la onorariile avocaÅ£ilor) izvorand din: (i) folosinÅ£a ÅŸi accesul dvs la siteul Patinoarul Braila, (ii) violarea din partea dvs a oricăror Termeni din aceÅŸti termini de serviciu (iii) violarea de către dvs a oricăror drepturi a unei părÅ£i terÅ£e incluzand fără limitare orice drept de proprietate intelectuală, proprietate, sau provat; sau (iv) orice susÅ£inere că una dintre postările utilizatorilor a cauzat daune unei terÅ£e părÅ£i. Această obligaÅ£ie de apărare ÅŸi excepÅ£ii de la penalităţi vor completa aceÅŸti Termeni de Serviciu ÅŸi folosinÅ£a dvs a siteului Patinoarul Braila.